Onze collectie

Archeologie- en paleontologieruimte

Begin jaren 1970 ontstond onze vereniging rond de vondsten van de opgravingen van het 16e-18e eeuwse lusthof "Gallifort". Vandaag vormen zij nog steeds de kern van onze collectie.

Verder bestaat ze vooral uit stukken uit onze omgeving vanaf het paleolithicum tot de moderne tijd. Silex bijlen en pijlpunten, ijstijdfauna, Merovingische biconi, grijs aardewerk uit de volle middeleeuwen, fragmenten van een vuurbok uit de Romeinse periode zijn een greep uit het ruime aanbod. Daarnaast biedt de ijzertijdcollectie met aardewerk, glazen armbandfragmenten en de waterput (gedateerd +/- 240 v.C.), gevonden onder de funderingen van het "Gallifort", een tweede hoogtepunt in deze ruimte.

Naast de stukken die de vereniging zelf heeft opgegraven, 50 jaar geleden, bestaat de collectie uit de verzamelingen en prospectievondsten van o.a. A. Goossens, W. Michielsen, J. Pittoors, F. Engels, L. Peeters, R. Janssens en P. Verstappen.

Deze ruimte bevat ook een onderdeel paleontologie. De meeste van deze miocene en pleistocene stukken zijn aangetroffen in de zandgronden die in het Antwerpse erg rijk zijn aan zeefauna. Walvissen, dolfijnen en haaien zijn de absolute toppers waarvan een groot deel door L. Peeters is verzameld tijdens de werken aan de "E3" in de jaren 1960.

Ga naar het overzicht van alle ruimtes.