Onze collectie

Archeozolder

Turninum heeft opgravingen verricht op het domein Gallifort, een lusthof uit de 16e eeuw. Hier werden o.a. sporen ontdekt van de La Tène-cultuur. Deze periode begint vanaf 450 v. Chr. en loopt tot de Romeinse periode (1e eeuw v. Chr.). Er werd o.a. een versteende waterput en allerlei aardewerk gevonden onder de kasteelfunderingen. Via de C14-methode werd de ouderdom van de waterput bepaald op 500 BC.

Antwerpen is het tweede grootste walvissenkerkhof ter wereld, na dat in de Chileense Atacamawoestijn. Vooral de driehoek Berchem-Borgerhout-Deurne is zeer rijk aan miocene vondsten. Het grootste deel van onze collectie is afkomstig uit opgravingen ter hoogte van Deurne-Brug en het waterbouwkundig laboratorium. Het meeste ijstijd-materiaal komt van de Doggersbank.Plaatselijke vondsten, grotendeels via oppervlakteprospectie door amateur-archeologen, maar ook vergelijkbaar materiaal van andere plaatsen, vindt u terug op onze zolder.

Ga naar het overzicht van alle ruimtes.